Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Kommuner och landsting kan med verktyget enkelt värdera om de har system och rutiner för uppföljning och kontroll samt om dessa används. Resultaten visas i diagram.

Viktigt att tänka på

Det är en fördel om fler kompetenser samverkar vid besvarandet av påståendena, för att få ett så rättvisande resultat som möjligt.

Sammanställningen kan med fördel användas som underlag i förbättringsarbetet.

Kommunallagens krav på kontroll och insyn

Kom igång

För att kunna använda verktyget behöver du ett konto som du ansöker om under fliken Intresseanmälan.

Vill du prova verktyget gör du det under fliken Demo.

 

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av