Socialförvaltningen (demo)

Skapad av:

Demo - 2012-12-14 16:53

Ändrad av:

Lena Svensson 2013-01-10 14:25

Sammanställning

  • Förbättringspotential
  • Resultat utifrån perspektivet - Har

    Resultat utifrån perspektivet - Använder

  •  

Områden för egenvärdering

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av