Vi vet att verksamheten drivs enligt mål, lagar, förordningar och föreskrifter

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för att bevaka att verksamheterna drivs enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.

Vi har system/rutiner för hur vi följer upp lokala mål och styrdokument som beskrivs i förfrågningsunderlag/avtal eller uppdrag.

Uppföljningen är en naturlig del av kommunens/landstingets styrning.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av