Vi arbetar med uppföljning

HarAnvänder

Vi har en uppföljningsplan som beskriver hur, av vem och när de olika kraven ska följas upp.

Uppföljningsplanen är baserad på en bedömning av var avvikelser från kraven kan förekomma.

Resultaten av uppföljningen analyseras.

Vi har system/rutiner för hur framkomna brister ska åtgärdas.

Vi har system/rutiner för hur vi återkopplar resultat av uppföljning till politiskt ansvariga.

Vi har system/rutiner för att uppföljningsresultatet används för förbättringar.

Vi har rutiner för hur vi ska agera när "det händer som inte får hända".

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av