Vi säkrar möjligheten att följa upp

HarAnvänder

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag hur utförarnas verksamheter kommer att följas upp.

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag vilka uppgifter som utföraren ska lämna in.

Vi reglerar i förfrågningsunderlag/avtal/uppdrag vad som händer om kraven inte uppfylls.

I avtal/uppdrag regleras möjligheten till sanktioner.

I avtal med externa utförare regleras möjligheten till insyn och granskning.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av