Vi för dialog

HarAnvänder

Vi har system/rutiner för hur synpunkter och klagomål på verksamheterna hanteras.

Vi har system/rutiner för dialog med utförarna.

Vi har system/rutiner för dialog med brukar-/patientorganisationer.

Vi har system/rutiner för dialog med andra offentliga myndigheter.

Vi har system/rutiner för att synpunkter och klagomål sammanställs och leder till förbättringar.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av